Thương hiệu
Sokuhansha (SHS)

Sokuhansha (SHS)

GIỚI THIỆU VỀ SOKUHANSHA

Tên công ty: : Công Ty Cổ Phần Sokuhansha

Năm thành lập: 1/2/1961

Địa chỉ: 3-19-3 Higashirokugi, Ootaku, Tokyo

Giám đốc: Akira Hasebe

Lĩnh vực kinh doanh: Chuyên sản xuất và kinh doanh dưỡng kiểm ren, Limit gauges và Ring gauge.

LỊCH SỬ CÔNG TY

Tháng 2 năm 1961: thành lập công ty SOKUHANSHA tại Higashirokugi, Ootaku, Tokyo.

Tháng 12 năm 1961 đổi tên thành công ty trách nhiệm hữu hạn SOKUHANSHA nhằm mở rộng phạm vi kinh doanh. Vốn đầu tư 500,000 Yên.

Tháng 10 năm 1982 gia nhập hội sản xuất dụng cụ đo lường Nhật bản

Tháng 8 năm 1988 đổi tên thành Công ty Cổ Phần SOKUHANSHA vốn đầu tư tăng 10,000,000 Yên

Tháng 8, năm 1991 thành lập trụ sở văn phòng mới - Trụ sở chính.

Tháng 3 năm 2000: Đạt chứng chỉ ISO9001 - chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng quốc tế

Tháng 3 năm 2003: Cập nhập ISO9001- Chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế

ISO là gì?

ISO là tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn hóa. Các tiêu chuẩn được quyết định bởi ISO sẽ được quốc tế công nhận.

ISO 9000 là gì?

Là một loạt tiêu chuẩn quốc tế liên quan đến đảm bảo và quản lý chất lượng, được thành lập vào tháng 3 năm 1987 và được điều chỉnh 4 năm một lần.

Mối quan hệ giữa JIS Z9900 là gì?

Năm 1991, ISO 9000 được dịch ra và đổi thành JIS ở Nhật bản.