• 100% hàng chính hãng
  • Thanh toán khi nhận hàng
  • Giao hàng toàn quốc
  • Đổi trả trong 7 ngày
Kira

Tập đoàn Kira

Chúng tôi sẽ cung cấp các sản phẩm và dịch vụ để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, và sẽ tiếp tục phát triển với khách hàng..

Kira Corporation là một công ty máy công cụ. Sản phẩm của chúng tôi từ các máy gia công trung tâm CNC, đến máy khoan và taro ren tốc độ cao và máy khoan.
Sự đóng góp của Kira vào sản xuất có trọng tâm chính là phục vụ cho ngành công nghiệp ô tô.
Kira đã cung cấp các giải pháp sản xuất kỹ thuật cho khách hàng trân trọng của chúng tôi bằng cách thiết kế và xây dựng các hệ thống sản xuất hoàn chỉnh sử dụng các máy gia công trung tâm CNC Kira làm nền tảng cho các hệ thống này.
Kiến thức, kỹ năng và khả năng của Kira đã phát triển trong suốt 80 năm chúng tôi phục vụ khách hàng.
Sản xuất ngày nay đang thay đổi. Những thách thức môi trường đang phải đối mặt bởi các công ty trên toàn cầu ảnh hưởng đến tất cả chúng ta.
Tập đoàn Kira sẽ tiếp tục phục vụ khách hàng trân trọng của chúng tôi trên toàn thế giới bằng cách hướng tới đóng góp cho thế hệ các nhà sản xuất tiếp theo.
Kira Corporation cam kết phát triển các thế hệ máy công cụ tiếp theo bằng cách tạo ra các sản phẩm đáp ứng nhu cầu của một thế giới đang thay đổi. Ngoài ra chúng tôi sẽ tiếp tục cải thiện dịch vụ khách hàng, truyền thông, và các dịch vụ giá trị gia tăng sẽ được mở rộng.
Tập đoàn Kira đánh giá cao sự hỗ trợ trong quá khứ của bạn và sẽ tiếp tục làm tất cả để có thể tiếp tục nhận được sự hỗ trợ đó trong tương lai.

Thu gọn