Thương hiệu
Okazaki

Okazaki

Công ty TNHH Okazaki Seiko

Dụng cụ cắt Carbide:

-Nhiều dòng sản phẩm, bao gồm Mũi doa, Dao phay ngón, Khoan, Cưa cắt kim loại, Dụng cụ cắt.

-Chất lượng được mang đến bởi hệ thống sản xuất tích hợp của chúng tôi từ chuẩn bị nguyên liệu đến hoàn thiện cuối cùng của tất cả các sản phẩm.

-Nhiều loại lớp phủ khác nhau có sẵn theo phương pháp gia công và phôi.

-Thông qua "Hạt cacbua micro" có thể xử lý bất kỳ vật liệu phôi nào cho tất cả các sản phẩm rắn.

-Sản phẩm đặc biệt đa dạng có sẵn trong thời gian ngắn.

Dụng cụ cắt Thép gió Cobalt (MCO)

-Thép gió Cobalt (MCO) được sử dụng làm vật liệu.

-Vật liệu MCO cung cấp hiệu suất tuyệt vời hơn về độ cứng, sức chịu nhiệt và độ bền mài mòn hơn thép gió (SKH9).

-Nhiều dòng sản phẩm, bao gồm Mũi doa, Dao phay ngón, Khoan, Cưa cắt kim loại, Dụng cụ cắt và các sản phẩm khác.

-Sản phẩm đặc biệt đa dạng có sẵn trong thời gian ngắn