Lọc
Snap On
Deen
Musttool
Tone
Kingtony
Toptul
Stanley

Dùng để mở các loại bu lông có hình dạng sau:

Hinh_dang_dau_bulong