Banner 4
Niigata Nhật
Stanley
Mitutoyo Nhật
Noga Israel
Insize
KDS Nhật
Leica
Ebisu
RSK Nhật
Sokuhansha (SHS) Nhật

Thước kẹp

Thước lá

Dụng cụ đo kiểm ren

Dưỡng đo kiểm lỗ