Stanley
Noga Israel
Keiba Nhật
Eight Nhật
Toptul
Vessel
Musttool
Kingtony
Fujiya Nhật
Olfa Nhật
Tone
HIT Nhật
SunFlag Nhật
Victor Nhật
Wise Nhật
Blue Point (Snap On)
Deen
Anex

Dụng cụ bơm nước, bơm chất lỏng bằng dụng cụ cầm tay

Dụng cụ cách điện VDE 1000V