Banner 9
Yamawa
SKC
Noga
Windin
YG-1
Unika
Nachi
Simonds
Olfa
Nippon Sprew

Thietbi247.vn - Nhà phân phối chuyên nghiệp dụng cụ cắt gọt kim loại của các hãng nổi tiếng thế giới

Sảm phẩm gồm: 1/ Các loại taro, bàn ren 2/ Các loại mũi khoan 3/ Các loại dao phay 4/ Các loại mũi khoét 5/ Các loại dao vát mép

7/ Các loại mũi khoan từ 8/ Các loại lưỡi cưa 9/ Các loại dao gọt bavia  10/ Các loại mũi mài hợp kim

Bộ taro, bàn ren, tay quay

Chưa có sản phẩm nào

Mũi taro

Mũi taro bước nhuyễn SP Yamawa
Xem tất cả 37 sản phẩm
158,600 VNĐ
180,000 VNĐ
sale
Mũi taro xoắn trắng SP UNC UNF Yamawa
Xem tất cả 15 sản phẩm
189,400 VNĐ
200,000 VNĐ
sale
Mũi taro xoắn trắng SP Yamawa
Xem tất cả 23 sản phẩm
138,600 VNĐ
140,000 VNĐ
hot
Mũi taro ren ống xoắn SP-S-PT Yamawa
Xem tất cả 5 sản phẩm
291,100 VNĐ
300,000 VNĐ
sale
Mũi taro ren ống loại dài LS-PT Yamawa
Xem tất cả 8 sản phẩm
291,100 VNĐ
300,000 VNĐ
sale
Mũi taro ren ống song song PS Yamawa
Xem tất cả 5 sản phẩm
291,100 VNĐ
300,000 VNĐ
Mũi taro nén cho nhôm loại dài LS-N-RS Yamawa
Xem tất cả 10 sản phẩm
291,100 VNĐ
300,000 VNĐ
Mũi taro thép cứng EH-HT Yamawa
Xem tất cả 7 sản phẩm
187,900 VNĐ
sale
Mũi taro nén hiệu suất cao HP+RZ Yamawa
Xem tất cả 19 sản phẩm
438,900 VNĐ
Mũi taro nén cho thép N+RZ/N-RZ Yamawa
Xem tất cả 23 sản phẩm
178,600 VNĐ
Mũi taro nén phủ TiN SVRS Yamawa
Xem tất cả 14 sản phẩm
266,400 VNĐ
hot
Mũi taro ren ống song song G Yamawa
Xem tất cả 5 sản phẩm
361,900 VNĐ

Mũi khoét

Chưa có sản phẩm nào

Mũi khoan từ

Chưa có sản phẩm nào

Mũi mài hợp kim

Chưa có sản phẩm nào

Mũi dao lỗ

Chưa có sản phẩm nào

Mũi dao vát mép lỗ

Mũi dao vát mép lỗ CS-Q Yamawa
Xem tất cả 9 sản phẩm
128,700 VNĐ
130,000 VNĐ
hot
Mũi khoan tâm và chamfer lỗ NC-SD V Yamawa
Xem tất cả 5 sản phẩm
632 VNĐ
650,000 VNĐ
sale

Mũi dao chamfer cạnh

Dao phay

Chưa có sản phẩm nào

Dao gọt bavia (ba vớ)

Chưa có sản phẩm nào

Mũi khoan

Chưa có sản phẩm nào

Lưỡi cưa

Chưa có sản phẩm nào

Mũi khoan bê tông

Chưa có sản phẩm nào

Mũi khoan gỗ

Chưa có sản phẩm nào

Cán dao phay gắn mảnh

Chưa có sản phẩm nào

Mũi khoan tâm

Mũi khoan tâm và chamfer lỗ NC-SD V Yamawa
Xem tất cả 5 sản phẩm
632 VNĐ
650,000 VNĐ
sale
Mũi khoan tâm 2 đầu 90 độ CD-Q Yamawa
Xem tất cả 6 sản phẩm
183,000 VNĐ
185,000 VNĐ
hot
Mũi khoan tâm 2 đầu 60 độ CD-S Yamawa
Xem tất cả 7 sản phẩm
141,700 VNĐ
145,000 VNĐ
hot
Mũi khoan tâm 2 đầu 60 độ loại dài CE-SL Yamawa
Xem tất cả 14 sản phẩm
602,000 VNĐ
650,000 VNĐ
sale
Mũi khoan tâm 2 đầu 90 độ CE-Q Yamawa
Xem tất cả 8 sản phẩm
158,600 VNĐ
170,000 VNĐ
hot
Mũi khoan tâm 2 đầu 60 độ phủ TiN CE-S V Yamawa
Xem tất cả 8 sản phẩm
411,200 VNĐ
430,000 VNĐ
sale
Mũi khoan tâm 2 đầu 60 độ CE-S Yamawa
Xem tất cả 11 sản phẩm
129,000 VNĐ
135,000 VNĐ
hot

Ren cấy

Mũi taro ren cấy xoắn AL-SP STI Yamawa
Xem tất cả 8 sản phẩm
297,200 VNĐ
312 VNĐ