Banner 9
Yamawa
SKC
Noga
Windin
YG-1
Unika
Nachi
Simonds
Olfa
Nippon Sprew

Thietbi247.vn - Nhà phân phối chuyên nghiệp dụng cụ cắt gọt kim loại của các hãng nổi tiếng thế giới

Sảm phẩm gồm: 1/ Các loại taro, bàn ren 2/ Các loại mũi khoan 3/ Các loại dao phay 4/ Các loại mũi khoét 5/ Các loại dao vát mép

7/ Các loại mũi khoan từ 8/ Các loại lưỡi cưa 9/ Các loại dao gọt bavia  10/ Các loại mũi mài hợp kim

Bộ taro, bàn ren, tay quay

Chưa có sản phẩm nào

Mũi taro

Chưa có sản phẩm nào

Mũi khoét

Chưa có sản phẩm nào

Mũi khoan từ

Chưa có sản phẩm nào

Mũi mài hợp kim

Chưa có sản phẩm nào

Mũi dao lỗ

dao doa máy xoắn (Chuck Reamer)
Xem tất cả 20 sản phẩm
Liên hệ
dao doa máy rãnh xoắn K2121 YG1
Xem tất cả 11 sản phẩm
Liên hệ
Mũi doa tay xoắn (Hand Reamer Spiral Flute)
Xem tất cả 11 sản phẩm
Liên hệ

Mũi dao vát mép lỗ

Dao vát mép lỗ (Counter Sink) C1109
Xem tất cả 7 sản phẩm
Liên hệ
Dao vát mép lỗ (Counter Sink)
Xem tất cả 10 sản phẩm
Liên hệ

Mũi dao chamfer cạnh

Mũi chamfer cạnh (NC Spotting Drill)
Xem tất cả 7 sản phẩm
Liên hệ

Dao phay

Dao phay Inox hợp kim 4 me YG1
Xem tất cả 7 sản phẩm
Liên hệ
Dao phay nhôm hợp kim 3 me K-2 Plus YG1
Xem tất cả 16 sản phẩm
Liên hệ
Dao phay nhôm hợp kim 2 me K-2 Plus YG1
Xem tất cả 11 sản phẩm
Liên hệ
Dao phay hợp kim phá thô K-2 Plus YG1
Xem tất cả 7 sản phẩm
Liên hệ
Dao phay cầu hợp kim K2 Plus YG1
Xem tất cả 12 sản phẩm
Liên hệ
Dao phay hợp kim 4 me K-2 Plus YG1
Xem tất cả 15 sản phẩm
Liên hệ
Dao phay hợp kim 2 me K-2 Plus YG1
Xem tất cả 25 sản phẩm
Liên hệ
Dao phay phá thô HSSCo8 YG-1
Xem tất cả 9 sản phẩm
Liên hệ
Dao phay thép gió HSSCo8 4 me YG-1
Xem tất cả 18 sản phẩm
Liên hệ
Dao phay thép gió HSSCo8 2 me YG-1
Xem tất cả 21 sản phẩm
Liên hệ

Dao gọt bavia (ba vớ)

Chưa có sản phẩm nào

Mũi khoan

Mũi khoan tâm YG-1 60 độ
Xem tất cả 7 sản phẩm
Liên hệ
Mũi khoan côn YG1
Xem tất cả 60 sản phẩm
Liên hệ

Lưỡi cưa

Chưa có sản phẩm nào

Mũi khoan bê tông

Chưa có sản phẩm nào

Mũi khoan gỗ

Chưa có sản phẩm nào

Cán dao phay gắn mảnh

Chưa có sản phẩm nào

Mũi khoan tâm

Chưa có sản phẩm nào

Ren cấy

Chưa có sản phẩm nào