Banner 9
Yamawa Nhật
SKC Nhật
Noga Israel
Windin
YG-1
Unika Nhật
Simonds Mỹ
Olfa Nhật
Nippon Sprew Nhật
C.P.T Israel
Lamina Thụy Sĩ

Thietbi247.vn - Nhà phân phối chuyên nghiệp dụng cụ cắt gọt kim loại của các hãng nổi tiếng thế giới

Sảm phẩm gồm: 1/ Các loại taro, bàn ren 2/ Các loại mũi khoan 3/ Các loại dao phay 4/ Các loại mũi khoét 5/ Các loại dao vát mép

7/ Các loại mũi khoan từ 8/ Các loại lưỡi cưa 9/ Các loại dao gọt bavia  10/ Các loại mũi mài hợp kim

Bộ taro, bàn ren, tay quay

Chưa có sản phẩm nào

Mũi taro

Chưa có sản phẩm nào

Mũi khoét

Chưa có sản phẩm nào

Mũi khoan từ

Chưa có sản phẩm nào

Mũi mài hợp kim

Chưa có sản phẩm nào

Mũi dao lỗ

Chưa có sản phẩm nào

Mũi dao vát mép lỗ

Chưa có sản phẩm nào

Chích tâm, Vát cạnh, Phay rãnh V

Chưa có sản phẩm nào

Dao phay ngón

Chưa có sản phẩm nào

Dao gọt bavia (ba vớ)

Chưa có sản phẩm nào

Mũi khoan

Chưa có sản phẩm nào

Lưỡi cưa

Chưa có sản phẩm nào

Mũi khoan tâm

Chưa có sản phẩm nào

Ren cấy

Chưa có sản phẩm nào

Dao chạy chữ, dao khắc chữ

Chưa có sản phẩm nào